Nächst Manifestatiounen *** Proufweekend den 13/01/2018 an den 14/01/2018 am Musekssall, Generalprouf den 26/01/2018 an der Sportshal, Galaconcert den 27/01/2018 an der Sportshal. ***